Välkomna till Visby, Gotland och Cannabisnätverkets årliga konferens 20-21 september 2018.
Tema för dagarna kommer bland annat vara familjearbete från olika perspektiv samt fortsatt fördjupning kring cannabis, trauma och bemötande.

Vi har i år valt att lägga inbjudan på en hemsida som vi kommer att hålla uppdaterad med aktuellt program m m. Här kommer länken!
https://www.gotland.se/cannabisnatverket2018

Rörlig media om cannabis effekter på hjärnan från CAN: www.drugsmart.se/fakta/droger-och-hjarnan

National Institute on Drug Abuse, USA: www.drugabuse.gov

 

Kommentarer till faktabroschyrerna från NIDA:

Materialet från National Institute of Health, USA får spridas utan specifik tillåtelse, bara det hänvisas till källan, gäller även PPT-bilden ”ny hjärncell”.

Sidor