Spridningskort med information om Cannabishjälpen -  lägg i väntrum, dela ut till samarbetspartners så att fler kan information om möjligheten till hjälp.

Korten fins i två olika versioner. Texterna på korten har inspirerats av vad användare på Cannabishjälpen själva har skrivit om varför de funderar på att förändra sina vanor.

Tanken är att ungdomar och unga vuxna lätt ska kunna hitta hjälp på sidan, antingen via internetbaserad intervention eller någon mottagning på Hitta hjälp. Beställ och sprid gärna korten till lämpliga samarbetspartners i din kommun/region. Tryck på knappen för att komma till beställningssidan

Beställ spridningskort