Bli medlem

För att bli medlem krävs att att man arbetar med eller står i begrepp att börja med behandlingsarbete särskilt inriktat på cannabisproblematik och vill ta del av och dela med sig av erfarenheter av detta arbete. Utgångspunkten är behandlingsmetoden beskrivet i i "Vägen ut ur haschmissbruket" (Lundqvist/Ericsson).

Medlemsskapet är gratis och nätverkets arbete bygger på deltagarnas engagemang att bidra till utveckling av vård och behandling för personer som har cannabisproblematik.

Här ansöker du om medlemskap i nätverket. Har ni problem med ansökan eller inloggningen  kontakta Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se

Skapa ett konto