Välkommen till vår filmsida

Vi har sammanställt nio stycken föreläsarfilmer på temat cannabis. I filmerna berör föreläsarna en rad olika aspekter utifrån sina olika specialområden. Syftet är att skapa ett brett kunskaps- och faktaunderlag för dig som själv arbetar med dessa frågor i din vardag.

Hur kan jag använda filmerna?

Filmerna kan användas i utbildningssyfte:
- som underlag för en studiecirkel (titta på filmerna, läs relevant litteratur, diskutera).
- som en del i en utbildning, där någon del eller en hel film visas i samband med annan info.
- som ett underlag för dig som ska utbilda för att själv få bra underlag för en egen presentation.