Alla nyheter

Cannabis och psykos

En ny studie lägger till en pusselbit gällande att cannabis ökar risken för psykos.

Studien som nyligen publiceras i The Lancet, visade att personer som röker cannabis med hög koncentration av THC (>10%) löper större risk för att utveckla psykotiska sjukdomar jämfört med de som rökte cannabis med lägre koncentration (<10%). Författarna slår även fast att dagligt intag av cannabis ökade på risken att utveckla pykotiska sjukdomar.

Material

Nätverket har en tradition av att dela med sig generöst av material. Under den här fliken lägger vi in material som efterfrågas av medlemmar och andra intresserade som t ex manualer för HAP och CPU, WHO-rapporten om cannabis från 2016 samt annat relevant material.

Sidor