Nätverket har med stöd av Folkhälsomyndigheten bland annat byggt upp en virtuell plattform, www.cannabishjalpen.se (CBH), som vänder sig till ungdomar, föräldrar och professioner som söker råd, hjälp och har frågor som rör cannabisanvändning. Besökare på www.cannabishjalpen.se skall även kunna finna och komma i kontakt med en enhet i närheten om man så önskar via Hitta hjälp och dessutom få svar på frågor som skickats in.

Internetbaserad intervention vid cannabismissbruk  är ett treårigt projekt som löper under åren 2015 - 17,   finansierat av Folkhälsomyndigheten och uppbyggt i nära samarbete mellan praktiker i nätverket och forskare. Det övergripande målet med projektets samlade insatser är att nå gruppen unga och unga vuxna som befinner sig i riskzon för att få eller redan har en cannabisrelaterad ohälsa att få redskap att upphöra med cannabisanvändning. En effektutvärdering görs av en forskargrupp vid Karolinska institutet.

OBS! 30 juni var sista dag för att anmäla sig till studien. Under hösten kommer resultaten sammanställas och redovisas. En planering för former för att kunna fortsatt erbjuda tjänsten tar vid om resultaten visar sig vara postiva.