Andelen i den vuxna befolkningen som använt cannabis det senaste året ökade mellan 2013 och 2017 från 2,5 till 3,6 %, vilket är den högsta siffran som hittills noterats i Sverige. Mer än var tionde man (12,3%) i åldersgruppen 17-29 år uppger att de använt cannabis senaste året. Läs mer om rapporten Vanor och konsekvenser här;

https://www.can.se/Publikationer/rapporter/negativa-konsekvenser-av-alkohol-narkotika-och-tobak/

Bifogade filer: 

Välkomna till Visby, Gotland och Cannabisnätverkets årliga konferens 20-21 september 2018.
Tema för dagarna kommer bland annat vara familjearbete från olika perspektiv samt fortsatt fördjupning kring cannabis, trauma och bemötande.

Vi har i år valt att lägga inbjudan på en hemsida som vi kommer att hålla uppdaterad med aktuellt program m m. Här kommer länken!
https://www.gotland.se/cannabisnatverket2018

Sidor