Den föreliggande manualen är en sammanställning och strukturering av behandlarerfarenheter.  Grunden är Lundqvist & Ericsson bok "Vägen ut ur haschmissbruket", 1988.
En grupp av tre vana behandlare (Åsa Axén, Agneta Björck och Amelie Andersson) har samlat  in och strukturerat information med stöd av en metodgrupp där bland annat Maria Ungdom (Birgitta Petrell) samt Vägen i Eskilstuna (Annica Andersson och Harriet Furugård) har ingått. I slutredigeringen har Thomas Lundqvist och Ann-Sofie Johansson varit ansvariga.
 
 
Bifogade filer: