Den föreliggande manualen är en sammanställning och strukturering av över 23 års behandlarerfarenheter.  Grunden är dock fortfarande Lundqvist & Ericsson bok "Vägen ut ur haschmissbruket", 1988.
En grupp av tre erfarna behandlare Åsa Axén, Agneta Björck och Amelie Andersson har samlat  in och strukturerat information med stöd av en metodgrupp där bland annat Maria Ungdom (Birgitta Petrell) samt Vägen i Eskilstuna (Annica Andersson och Harriet Furugård) har ingått. I slutredigeringen har Thomas Lundqvist och Ann-Sofie Johansson varit ansvariga.
Manualen har språkgranskats och layoutats av personer som är kunniga i ämnet. Läs den med eftertanke och fortsätt gärna utvecklingen av metoden.
 
Bifogade filer: