Här sammanställer vi information kring manualer för HAP och CPU.

Manual HAP

Manual CPU

Möjlighet finns också för er att följa upp ert arbete genom att registrera data från HAP och CPU direkt via webben. Här kan ni följa och få ut er enhets resultat. Resultaten sammanställs därefter på nationell nivå. Läs mer på

Kvalitetssäkra ert arbete