Välkomna till Visby, Gotland och Cannabisnätverkets årliga konferens 20-21 september 2018.
Tema för dagarna kommer bland annat vara familjearbete från olika perspektiv samt fortsatt fördjupning kring cannabis, trauma och bemötande.

Vi har i år valt att lägga inbjudan på en hemsida som vi kommer att hålla uppdaterad med aktuellt program m m. Här kommer länken!
https://www.gotland.se/cannabisnatverket2018

Sidor