Under dagen kommer bland annat resultaten från forskningsstudien om anonymt stöd via nätet presenteras. Även korta översikter om cannabis och psykisk ohälsa, cannabis och hjärnan, legaliseringsdebatten och behandlingsalternativ.

Rörlig media om cannabis effekter på hjärnan från CAN: www.drugsmart.se/fakta/droger-och-hjarnan

National Institute on Drug Abuse, USA: www.drugabuse.gov

 

Kommentarer till faktabroschyrerna från NIDA:

Materialet från National Institute of Health, USA får spridas utan specifik tillåtelse, bara det hänvisas till källan, gäller även PPT-bilden ”ny hjärncell”.

Sidor