Cannabis - risker och åtgärder Stockholm 10 maj 2019

 Nationella cannabisnätverket arrangerar årligen en heldagskonferens i Stockholm med olika perspektiv på cannabisfrågan. Presentationer av aktuell forskning,  effekter av cannabisanvändning, hjärnan under cannabispåverkan samt behandlingsarbete är några perspektiv som presenteras.

 

 

Bifogade filer: