Cannabiskonferens 10 maj 2019 - här hittar du presentationerna

 Nationella cannabisnätverket arrangerar årligen en heldagskonferens i Stockholm med olika perspektiv på cannabisfrågan. Presentationer av aktuell forskning,  effekter av cannabisanvändning, hjärnan under cannabispåverkan samt behandlingsarbete är några perspektiv som presenteras.

Nedan hittar du presentationerna samt länk till den film som Sara Lindholm visade (Mouse Party)

 

Bifogade filer: