Fördelat över län norr till söder i Sverige finns idag utbildare som certifierats via SKL/Kunskap till praktik för att utföra HAP-utbildningar i cannabisnätverkets regi.
På bilden syns de aktiva utbildarna, som i dagsläget täcker in 18 län av 21.
Vår målsättning är att alla län ska ha en utbildare i HAP/CPU och cannabisfrågor, samt att vi ska ha flera personer att fördela utbildningarna på vid behov.
Just nu efterfrågas utbildning i HAP/CPU återkommande. Kurserna i HAP mycket uppskattade varhelst de genomförs. Våra utvärderingar visar på ett mycket positivt gensvar.
 
Saknar din region utbildare i HAP? Vill du bli utbildare i HAP?  Kontakta oss!

 Du behöver ha stöd från din chef, ha god kunskap om behandlingsarbetet i HAP och vilja bidra till din regions utveckling när det gäller behandlingsarbete och cannabis.
Det är ett roligt och spännande uppdrag och du blir uppdaterad med det mest aktuella inom området. Det är ett personligt kunskapslyft och en ny utmaning.
Om du vill vara med och föra HAP:en vidare och bidra som utbildare, så hör av dig Agneta Björck, (agneta.bjorck@linkoping.se) för mer detaljer.