Behandlingenheten, Karlstad

Behandlingskonsulenter som arbetar med information, motivation, stöd och behandling riktat till vuxna över 25 år med beroendeproblematik. Några av oss erbjuder haschavvänjningsprogrammet HAP. Vi har även tillgång till anhörigstöd.

Address:
V:ä Torgatan 18
Arbetsmarknads o Socialförv.
651 84 Karlstad
Sverige

Telefon: 054-540 52 00/ 540 52 06

Enheten är verksam inom:

Rådgivning eller behandling* för någon som röker cannabis

Rådgivning eller stöd* för anhöriga till någon som röker cannabis

Behandlingskonsulenter som arbetar med information, motivation, stöd och behandling riktat till vuxna över 25 år med beroendeproblematik. Några av oss erbjuder haschavvänjningsprogrammet HAP. Vi har även tillgång till anhörigstöd.