Individ och familjeomsorgsenheten Hällefors

Vi arbetar både med utredning, råd och stöd samt behandling.

Address: 

Kyllervägen 37
71283 Hällefors
Sverige

Telefon: 

0591/64320