Indomi HVB

Vi är ett HVB hem för ungdomar ålder 15-18, många ungdomar som kommer till oss har ett begynnande cannabis missbruk.
Vi är 2 personal just nu som har en HAP/CPU utbildning samt så har vi en personal som har hand om återfallsprevention.
Vi har många behandlingsmetoder som KBT, MI samt att vi jobbar lågaffektivt. Vi informerat ungdomarna om Cannabis och dess risker och vi erbjuder dem hjälp till att sluta.
Att motivera är den största biten i vårat jobb, efter motivation och de känner sig redo erbjuder vi dem att gå HAP/CPU. Vi jobbar också på uppdrag av socialtjänst.
Vi har öppet dygnet runt.

Datum: 

fredag, juli 6, 2018

Address: 

Kaserngården 17
79140 Falun
Sverige

Telefon: 

023-705080

Kommun: