Nätverket är rikstäckande och vänder sig till behandlare som arbetar med särskilt fokus på cannabisproblematik. Behandlingsmottagningar från både landsting och kommun deltar. Nätverket startade 2000 och har under åren vuxit från ett 30-tal personer till över 600 medlemmar.

Tanke och syfte

  • att utbyta praktiska och kliniska erfarenheter mellan behandlare/behandlingsenheter som arbetar med HAP
  • via metod- och kompetensutveckling säkerställa kvalitén i behandlingsarbetet för de som arbetar med denna typ av behandling
  • initiera och påverka så att fler program startar i landet
  • samordna utvärdering