Riddargatan 1 - mottagningen för alkohol och hälsa

Vi arbetar företrädesvis med alkoholbehandling, men en viss andel av de vi träffa använder andra substanser såsom cannabis. Vi vill därför utveckla behandlingen till att även inkludera cannabisproblematik

Address:
Riddargatan 1
114 35 Stockholm
Sverige

Telefon: 070-2471540

Enheten är verksam inom:

Rådgivning eller behandling* för någon som röker cannabis

Vi arbetar företrädesvis med alkoholbehandling, men en viss andel av de vi träffa även cannabis.

Vi kommer därför utveckla våra behandlingsmetoder till att även inkludera cannabisproblem.