Ungdomsenheten/resursteamet Bollebygd

Vår målgrupp är kommunens ungdomar i åldern 13-18 år, men vi arbetar med både äldre, yngre, vuxna och föräldrar i den mån det behövs.
Allt arbete utom ungdomsgården och vårt uppsökandearbete är biståndsbedömt av IFO. Biståndet bedöms genom t ex BBiC, SIP, vårdplaner/genomförandeplaner, återfallsprevention, medling mm.
Dagtid har vi vanliga kontorstider, kvällarna varierar mellan 13.30-21.30 vardagar och 15.30-23.30 fredagar.
Kvällstid har vi ingen möjlighet till behandlande arbete.

Datum: 

onsdag, januari 10, 2018

Address: 

Vikingsborgsgränd 4
517 33 Bollebygd
Sverige

Telefon: 

033-4305786

Kommun: