Ungdomsgruppen Valet

Målgruppen är pojkar och flickor med olika typer av riskbeteende (se nedan) i åldern 14 24 år. Familjebehandlarna på Valet genomför förändrings och behandlingsarbete med ungdomar och deras familjer.
Syftet med insatsen är att förhindra eller minska problem som kriminalitet, droganvändande, skolk, negativ gängbildning, aggression, konflikter i hemmet och annat destruktivt eller normbrytande beteende. Fokus för arbetet är den unges beteende och mående i förhållande till sin omgivning och nätverk. Behandlingsarbetet har sin grund i ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Innehållet är individuellt anpassat och avgörs av familjebehandlaren. Arbetet kan bestå av individuella samtal, föräldrasamtal, familjesamtal, olika kognitiva påverkansprogram (bl.a HAP/cannabissamtal och återfallsprevention), nätverksmöten, droganalyser på FMN, aktiviteter, hembesök och samverkan med skola, arbetsförmedling, BUP m.fl. Tonårsföräldrar vars barn är inskrivna på Valet kan även erbjudas föräldraträning i grupp genom Komet. Till vår verksamhet kommer man på remiss från socialsekreterare efter en utredning.

Address: 

von Troils väg 1
205 80 Malmö
Sverige

Telefon: 

040-344129