Ungdomsteamet Håbo kommun

Ungdomsteamet är en del av Håbo kommuns öppenvård och tillhör socialtjänstens avd för stöd till barn, unga och familj. Vi arbetar med HAP/CPU på uppdrag av handläggare. Vi är en öppen enhet och ungdomar kan kontakta oss för råd och stöd utan att det journalförs.

Datum: 

torsdag, maj 3, 2018

Address: 

Bålstavägen 29
74633 Bålsta
Sverige

Telefon: 

017152500