Ungdomsteamet/MiniMaria, Järfälla Stöd och behandling

Ungdomsteamet / Mini Maria i Järfälla möter ungdomar 13-20 år och deras familjer där det finns en oro för missbruk hos ungdomen. Hos oss arbetar ungdomsbehandlare, familjebehandlare, sjuksköterska och läkare. Vi erbjuder missbruksbedömningar, motivationsarbete och biståndsbedömd behandling i öppenvård. De behandlingsmetoder vi främst använder oss av är MI, HAP/CPU, ACRA, FFT och RePulse.

Address:
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Sverige

Telefon: 08-580 291 83

Enheten är verksam inom:

Information eller utbildning om cannabis effekter, risker och möjliga åtgärder för grupper

Råd eller information om cannabis effekter, risker och möjliga åtgärder till lärare, poliser, vårdpersonal, föreningsaktiva m fl

Rådgivning eller behandling* för någon som röker cannabis

Rådgivning eller stöd* för anhöriga till någon som röker cannabis

Här finns hjälp om du som förälder eller ungdom har funderingar eller problem som rör alkohol och/eller droger.

Ungdomsteamet/MiniMaria i Järfälla finns till för ungdomar mellan 13-20 år och deras anhöriga. I Ungdomsteamet arbetar ungdomsbehandlare, familjebehandlare, sjuksköterska och läkare. Vi är en del av socialtjänsten i Järfälla kommun och drivs tillsammans med Beroendecentrum/Stockholms läns landsting. Vi erbjuder missbruksbedömningar, missbruksbehandlingar, information och stöd gällande alkohol och droger, föräldrastöd, familjesamtal mm. Vi erbjuder missbruksbehandlingar i form av HAP/CPU, CRA (A-CRA) och ÅP, samt erbjuder övervakade urinprover. Öppet alla vardagar i veckan 8:00-16:00 samt måndagar till 19:00. Besök hos oss är avgiftsfria