Ungdomsteamet/MiniMaria, Järfälla Stöd och behandling

MiniMaria/Ungdomsteamet arbetar med ungdomar mellan 13-20 år som har funderingar eller problem gällande missbruk. Vi är en del av Järfällas öppenvård men kan även ta emot ungdomar via vår ”öppen dör” för anonym bedömningskontakt. Vi erbjuder bedömning samt behandling. De behandlingar vi använder oss av är bland annat HAP/CPU, A-CRA, ÅP med flera...

Address:
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla
Sverige

Telefon: 08-580 291 83

Kommun: Järfälla

Enheten är verksam inom:

Information eller utbildning om cannabis effekter, risker och möjliga åtgärder för grupper

Råd eller information om cannabis effekter, risker och möjliga åtgärder till lärare, poliser, vårdpersonal, föreningsaktiva m fl

Rådgivning eller behandling* för någon som röker cannabis

Rådgivning eller stöd* för anhöriga till någon som röker cannabis