HAP Utbildningar

Fördelat över län norr till söder i Sverige finns idag utbildare som certifierats via SKL/Kunskap till praktik för att utföra HAP-utbildningar i cannabisnätverkets regi.
På bilden syns några av de aktiva utbildarna.
Vår målsättning är att alla län ska ha en utbildare i HAP/CPU och cannabisfrågor, samt att vi ska ha flera personer att fördela utbildningarna på vid behov.
Kurserna i HAP mycket uppskattade varhelst de genomförs. Våra utvärderingar visar på ett mycket positivt gensvar.
 
Saknar din region utbildare i HAP? Vill du bli utbildare? Kontakta oss!

 Du behöver ha stöd från din chef, ha god kunskap om behandlingsarbetet i HAP och vilja bidra till din regions utveckling när det gäller behandlingsarbete och cannabis.
Det är ett roligt och spännande uppdrag och du blir uppdaterad med det mest aktuella inom området. Det är ett personligt kunskapslyft och en ny utmaning.
Om du vill vara med och bidra som utbildare, så hör av dig Ann-Sofie Johansson, ann-sofie.m.johansson@sll.se ,  för mer detaljer.