Hjälp på nätet

En nyligen publicerad forskningsstudie visar att stöd via nätet hjälper vid cannabisberoende. Läs mer om studien här https://www.beroendecentrum.se/aktuellt/studie-internetbehandling-cannabis/

Det finns idag flera olika möjligheter att genomföra program gällande cannabis via nätet;