Hjälp på nätet - här hittar du en sammanställning av resultaten

Internetbaserad intervention vid cannabismissbruk  har varit ett treårigt projekt 2015 - 17,   finansierat av Folkhälsomyndigheten och uppbyggt i nära samarbete mellan praktiker i nätverket och forskare. Det övergripande målet med projektets samlade insatser är att med webbaserat stöd nå personer  med cannabisrelaterad ohälsa och hjälpa dem att minska eller sluta med sin cannabisanvändning.

En effektutvärdering har gjorts av en forskargrupp vid Karolinska institutet. Resultaten finns att läsa i nedanstående rapport.

Bifogade filer: