Konferens om cannabis - risker och åtgärder

Dagen svarar bland annat på frågor om hur vanligt det är, vad som händer i hjärnan vid cannabisanvändning, hälso och sociala risker samt perspektiv på behandling.

Läs hela programmet och få svar på praktiska frågor kring anmälan i inbjudan nedan.