Konferens om cannabis - risker och åtgärder.

Dagen svarar bland annat på frågor om hur vanligt det är, vad som händer i hjärnan vid cannabisanvändning, hälso och sociala risker samt perspektiv på behandling.

 

Bifogade filer: