Om Cannabisnätverket

Nätverket vänder sig till behandlare som arbetar med särskilt fokus på cannabisproblematik. Behandlingsmottagningar från hela landet deltar. Nätverket startade 2000 och har under åren vuxit från ett 30-tal personer till över 900 medlemmar.

 

Syftet med nätverket

  • att utbyta praktiska och kliniska erfarenheter mellan behandlare/behandlingsenheter som arbetar med särskild inriktning cannabis
  • via metod- och kompetensutveckling säkerställa kvalitén i behandlingsarbetet för de som arbetar med denna typ av behandling
  • initiera och påverka så att fler får möjlighet till god vård och behandling
  • samordna utvärdering

 


Nätverkskonfere​nser

Nätverket har sedan starten år 2000 anordnat  årliga nationella nätverkskonferenser. Konferenserna vänder sig till medlemmar i nätverket och bygger på att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter av behandlingsarbete. För att se inbjudan och program till dessa konferenser behöver du vara inloggad som medlem på nätverkets sida.